SCUPA

Een internetsite, logo, brochure of een filmpje zijn allemaal hele mooie en leuke middelen om te gebruiken om de doelgroep iets te vertellen. Mooi en leuk betekent echter niet automatisch dat het doeltreffend is. Bij Hardt zetten we graag eerst een paar stappen terug om een gedegen strategie te bepalen, een lijn aan te brengen in het communicatieconcept om de uiteindelijke middelen doeltreffend te kunnen laten zijn.

Om de juiste keuzes te kunnen maken in het marketingcommunicatietraject werken wij bij Hardt op basis van het S.C.U.P.A. model. Geen losse flodders maar middelen die er toe doen en bijdragen aan uw identiteit en het communicatiedoel!

S – Strategie – Hoe ziet uw organisatie eruit, welke ambitie heeft de organisatie en op basis van welke kernwaarden wordt de onderneming gedreven. Zomaar een aantal vragen die de revue passeren in het samen met de opdrachtgever op te stellen strategische document. De identiteit wordt hier omschreven, de beloftes naar de doelgroep(en) en de te volgen marketingcommunicatiestrategie. Een document dat als leidraad fungeert voor alle keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van marketingcommunicatiestrategie.

C – Concept – In deze fase krijgen de strategie, de identiteit en de propositie een gezicht. Het team van Hardt gaat met moodboards en brainstormsessies aan de slag om uw boodschap zo duidelijk mogen vorm te geven richting uw doelgroep(en). De grafische lijn wordt bepaald voor alle later uit te werken communicatiemiddelen.

U – Uitwerking – Alle in de strategische fase bepaalde media-uitingen worden aan de hand van het communicatieconcept uitgewerkt. De fase waarin daadwerkelijk de folders, flyers, filmpjes, internetsites en premiums worden opgemaakt.

P – Productie/plaatsing – De mediadragers worden geproduceerd en/of geplaatst of gedistribueerd. Het drukwerk gaat naar de drukker, de film wordt online geplaatst op de vervaardigde internetsite en de advertentie vind zijn weg naar het dag- of weekblad die in de strategie bepaald is. Dit is het moment waarop de eerste contact met de doelgroep(en) worden gelegd.

A – Analyse Hebben we in de voorgaande fases de juiste keuzes gemaakt? Is de geformuleerde propositie wel duidelijk genoeg of moet de strategie aangepast worden? Of kan de vertaling van de strategie in de conceptfase scherper en zal deze gefinetuned moeten worden? Of blijkt dat die huis-aan-huis verspreiding van 10.000 brochures succesvol en breiden we dat uit naar 100.000? Alle fases worden onder de loep genomen met als uitgangspunt doeltreffende communicatie voor uw onderneming.

Benieuwd naar hoe een SCUPA werkwijze er bij u uit zou zien? We komen graag langs!