Doornekamp – Energie is leven

Alles om ons heen is energie. Energie zorgt ervoor dat alles in beweging is en blijft, dat we kunnen groeien, werken, sporten en spelen. Hoe minder energie we verspillen, hoe meer energie we overhouden om te kunnen leven zoals we willen. Doornekamp stond bekend als de leverancier voor warmtepompen maar bood echter veel meer toegevoegde waarde. Voor Doornekamp ontwikkelden wij het nieuwe communicatieconcept waar deze excellente toegevoegde waarde beter tot uitdrukking komt.


In samenwerking met

GI Business Promotors